Yaroshenko

Керівник сектору:
Ярошенко Іван Васильович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.
Радник ІІІ рангу начальника Харківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.
Закінчив Харківський інститут управління у 2004 році за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація: фінансист-економіст.

Напрямки діяльності сектору:

 • послідовний розвиток та впровадження єдиних організаційно-методологічних підходів у визначенні прогнозних показників надходжень до бюджету;
 • удосконалення та спрощення системи адміністрування податків і зборів;
 • удосконалення системи запобігання виникненню ризиків несплати податків та зборів (податкового боргу);
 • моніторинг стану надання послуг громадянам та бізнесу в податковій сфері, сприяння підвищенню технічного рівня та якості надання послуг при обслуговуванні платників податків;
 • впровадження ефективних методів протидії корупції на засадах неупередженого, справедливого застосування чинного законодавства стосовно усіх платників податків;
 • ініціювання законодавчих змін у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, а також знаходження паритету інтересів держави і підприємців з метою подальшого удосконалення та стабілізації податкового законодавства;
 • підвищення податкової культури та її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.

Керівник сектору:
Чередниченко Олена Миколаївна

Напрямки діяльності сектору:

 • психологічний відбір і перевірка персоналу: виявлення «небезпечних» категорій співробітників; визначення осіб, непридатних або малопридатних до певної діяльності;
 • підбір резерву для висунення на керівні посади: формування опорних властивостей і якостей для резерву висунення; стимулювання самовиховання і саморозвитку особистості в структурі резерву на висування; опанування резервом висунення методами ефективного управління персоналом.

 

Керівник сектору:
Чередниченко Олександр Юрійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. Радник з безпеки, полковник.
Член-кореспондент Транспортної академії України, дійсний член-кореспондент Інженерної академії України, почесний професор Міжнародної кадрової академії України, почесний Академік Міжнародної кадрової академії України.
Друга вища освіта: правознавство, юрист (Національна юридична академія ім. Я. Мудрого в 2000 році). Пройшов курс навчання за програмою Інституту професійного фінансового менеджменту (Великобританія, Лондон, диплом реєстр. №FM 51262 04/01/2008 р.).

Напрямки діяльності сектору*:

 • аналіз існуючої нормативно-законодавчої бази (насамперед, що регулює діяльність економічного характеру діючих суб’єктів) щодо ефективності протидії корупційним проявам;
 • розробка пропозицій (рекомендацій) щодо поліпшення відповідності нормативних актів (насамперед, що регулює діяльність економічного характеру діючих суб’єктів), створення їх на основі передових міжнародних нормативних актів;
 • розробка пропозицій з вказаних питань до органів законодавчої влади, органів місцевої влади та самоуправління.

* все під кутом фінансово-економічної складової, а не лише юридичної, щоб не підміняти дії профільних юридичних закладів та установ

Vashhenko

Керівник сектору:
Ващенко Олександр Миколайович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. Генерал-майор СБУ запасу, член Всеукраїнської Асоціації ветеранів спецпідрозділів «К» СБУ.
Спеціаліст з питань забезпечення економічної, фінансової, антитерористичної безпеки, організації фізичної охорони, проведення оперативно-розшукових операцій, розробки контрабандистів, злочинців у банківській та фінансовій сферах.
Має 23 наукові праці та навчальний посібник щодо створення фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації (відмиванню) брудних коштів, отриманих злочинним шляхом. Автор численних досліджень з історії розвідувальних та контррозвідувальних органів.

Напрямки діяльності сектору:

 • аналіз існуючої нормативно-законодавчої бази (насамперед, що регулює діяльність фінансово-економічного характеру діючих суб’єктів) щодо ефективності протидії корупційним проявам;
 • розробка пропозицій (рекомендацій) щодо поліпшення організаційних заходів (наприклад, в кадровій сфері, в сфері менеджменту діючих суб’єктів), створення їх на основі передових міжнародних нормативних актів, найкращих світових напрацювань та досвіду;
 • розробка пропозицій з вказаних питань до органів законодавчої влади, органів місцевої влади та самоуправління;
 • надання інформаційних та консультаційних послуг щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.

Prygunov

Керівник сектору:
Пригунов Павло Якович

Кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. Заступник керівника управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції Адміністрації Президента України, державний службовець 5 рангу.
Відмінник освіти України, член виконавчого комітету Координаційної ради МВС України по взаємодії органів внутрішніх справ з охоронними підприємствами, їх об'єднаннями та службами безпеки суб'єктів господарської діяльності.
Член Правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність», керівник Департаменту «Освітніх програм» на суспільних засадах. Член експертної ради Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) з питань безпеки. Один з авторів Концепції корпоративної безпеки підприємств УСПП. Ініціатор утворення Недержавної (позабюджетної) системи безпеки в Україні.

Напрямки діяльності сектору:

 • проведення науково-прикладних досліджень, як основи підготовки майбутніх фахівців в галузі безпеки, антикорупційного менеджменту;
 • адаптація та впровадження міжнародних стандартів в галузі антикорупційного менеджменту;
 • вдосконалення програм підготовки фахівців в галузі антикорупційної діяльності;
 • сприяння реалізації державної антикорупційної політики шляхом організації підготовки фахівців з антикорупційної діяльності та здійсненню відповідних наукових досліджень;
 • адаптація міжнародного досвіду до умов україни та впровадження їх у практичну діяльність підприємств, установ, організацій.

logo center

News