Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту є самостійним структурним підрозділом Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Центр утворений з метою:

 • вдосконалення навчального та науково-методичного забезпечення підготовки фахівців в галузі безпеки, інформаційно-аналітичної та антикорупційної діяльності для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • сприяння розвитку недержавної системи безпеки та її імплементації до системи національної безпеки України, організації розвитку «безпекознавчих» спеціальностей;
 • утворення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з безпеки, антикорупційної діяльності, обліку і аудиту для державного та приватного секторів економіки.

Основними завданнями Центру є:

 • підготовка згідно з договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців, у тому числі з урахуванням потреб кадрових замовників: державних органів, навчальних і науково-дослідних закладів, господарських організацій, підприємницьких та інших структур в галузі безпеки, економіки, фінансів, інформаційних систем, антикорупційного менеджменту та бізнесу;
 • проведення науково-прикладних досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців в галузі безпеки, антикорупційного менеджменту та наукового соціально-економічного та культурного розвитку держави;
 • надання інформаційних та консультаційних послуг з різноманітних галузей знань юридичним та фізичним особам;
 • здійснення курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • розвиток міжнародного співробітництва в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту;
 • моніторинг та інформування про актуальні міжнародні програми та проекти міжнародної технічної допомоги в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту;
 • організація і проведення виїзних науково-освітніх та соціально-просвітницьких заходів;
 • сприяння реалізації державної антикорупційної політики шляхом організації підготовки фахівців з антикорупційної діяльності та здійсненню відповідних наукових досліджень;
 • вивчення адаптації та впровадження міжнародного досвіду європейських країн з питань участі освітньо-наукових закладів в протидії корупції та забезпеченню безпеки суб’єктів господарської діяльності.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • бере участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових цільових програм та проектів на території регіону, підготовці і просуванні спонсорських пакетів і програм;
 • бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації проектів в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;
 • здійснює просвітницьку діяльність шляхом реалізації проектів та проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку планів, програм та пропозицій в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту, сприяє проведенню наукової діяльності у напрямку розвитку стратегічної аналітики в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання та антикорупційного менеджменту;
 • надає інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до проекту для участі у конкурсах на отримання грантової допомоги;
 • проводить дослідження з актуальних напрямків в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту;
 • здійснює моніторинг реалізації проектів, які впроваджуються за участю Центру і поширює відповідні узагальнені дані;
 • готує довідково-інформаційні матеріали щодо міжнародної грантової допомоги, поширює їх у встановленому порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;
 • бере участь та організує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту, грантів та наукових програм;
 • бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання;
 • бере участь у організації та проведені навчання, підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації в галузі безпеки та антикорупційної діяльності;
 • налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на розвиток стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання, акумулює інформацію про ці організації у бази даних;
 • бере участь у діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіонів, суб’єктів господарювання, реалізації державних антикорупційних програм;
 • співпрацює з закордонними агентствами в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту та іншими недержавними установами (центрами, бюро стратегічного розвитку, тощо) у напрямку використання їх досвіду стосовно діяльності, спрямованої на забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання;
 • виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

logo center

Новини