Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту — це створений кафедрою фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту структурний підрозділ Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, що об’єднує провідних вітчизняних та міжнародних експертів в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту, а також є експериментальною та науково-методичною базою для підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і аудит» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Центр готовий до співпраці з державними органами, навчальними і науково-дослідними закладами, підприємницькими структурами та іншими зацікавленими фізичними та юридичними особами в галузі стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання за наступними напрямками:

  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації;
  • проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку планів, програм та пропозицій;
  • проведення актуальних науково-прикладних досліджень;
  • надання інформаційно-консультаційних послуг, підготовка довідково-інформаційних матеріалів;
  • здійснення аналізу можливих джерел фінансування, пошук потенційних вітчизняних та закордонних інвесторів для реалізації проектів;
  • участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових цільових програм та проектів, підготовці і просуванні спонсорських пакетів і програм;
  • розвиток співпраці з міжнародними організаціями та фондами, закордонними агентствами у напрямку спонсорської допомоги, використання найкращого досвіду тощо.

Детальніше про діяльність >>>


logo center

Новини